top of page

Privatlivspolitik

S5 I S5 ApS I CVR-nummer: 42281360

1. Hvem bør læse denne persondatapolitik

Den er relevant for alle som besøger vores hjemmesider, benytter vores produkter og tjenester eller på anden måde er i kontakt med S5.

2. Behandling af dine personoplysninger

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg når du eller din virksomhed benytter S5’s tjenester eller produkter og vi har derfor beskrevet hvordan vi behandler din persondata.
Vi behandler personoplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningen GDPR for behandling af personoplysninger som beskrevet i denne meddelelse.

S5 har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte angående spørgsmål omkring dine personoplysninger. Du kan sende en e-mail til Adm@s5.dk og anføre ”personoplysninger” i emnefeltet.


3. De Persondata som S5 kan indsamle

· Kontakt og identifikationsoplysninger
Navn, fødselsdato, personnummer, titel, erhverv, køn, fakturerings- og forsendelsesadresser, e-mail, telefonnummer, nationalitet, alder, indkomst osv.

- Oplysninger om produkter eller tjenester
Detaljer om de produkter eller tjenester, som du benytter eller har købt eller bestilt.

- Betalingsinformationer
Kredit- og betalingskortoplysninger, bankkontonummer, SWIFT, EBAN, navn på bank, kontoejer osv. ID såsom kørekort, Pas eller sundhedskort.

- Oplysninger om dit brug af produkter eller tjenester
Oplysninger om de tjenester og produkter som du har i brug og de relevante oplysninger som er nødvendige for denne brug. Dertil de valg som du har truffet i forbindelse med valg af tjenester/produkter. Dette er eksempelvis oplysninger om salg, bestillinger, personlige valg relateret til dine produkter/tjenester mm.

- Oplysninger om dine henvendelser til kundeservice, administration og bogholderi
Optagede telefon samtaler, chat og e-mail kommunikation mv.

· Oplysninger fra eksterne sanktionslister og PEP-lister
Sanktionslister og lister over personer, der udgør såkaldte politisk, udsatte personer (“PEP”) omfatter oplysninger som navn, fødselsdato, fødested, erhverv eller stilling samt årsagen til, hvorfor personen er på den respektive liste.

- Følsomme personoplysninger
Følsomme personoplysninger er data, der afslører religiøse overbevisninger, politiske eller filosofiske hold


4. Behandling af personoplysninger vedrørende vores kunder

S5 opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt.

I visse tilfælde er S5 underlagt lovkrav, der kræver, at vi opbevarer personoplysninger i et bestemt tidsrum. Eksempler er regnskabslove og -regulativer, love og regler for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Ligeså er vi forpligtet til at opbevare transaktionsmæssige og visse andre kunderelaterede data også efter ophør af kundeforholdet.

Personoplysninger, som bruges til at opfylde aftalte forhold, opbevares i aftalens varighed og derefter i en periode, der er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare retskrav.

Hvis der ikke er indgået en aftale mellem dig og S5, eller hvis dataene ikke er nødvendige for at overholde et lovkrav, opbevares dataene kun så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med den pågældende behandling.

S5 behandler nødvendige personoplysninger for at vi kan tilbyde dig og din virksomhed vores produkter og tjenester. Typen af personoplysninger afhænger af din eller din virksomheds valg af produkter og tjenester samt formålet med behandlingen osv.

Din virksomhed refererer til den organisation, der har en kunderelation til os, og som du er ansat i eller på anden måde repræsenterer eller handler på vegne af.


5. Gælder denne persondatapolitik ved alle S5’s behandlingsaktiviteter

Den gælder kun i det tilfælde at S5 er den dataansvarlige og derved har kontrollen over formålet, brugen, opsamlingen samt tiden disse data indsamles.

6. Dine rettigheder

Dine rettigheder omkring dine personoplysninger er som følger:

- Du har ret til information
Du har ret til at blive informeret, når dine personoplysninger behandles. Du informeres igennem denne persondatapolitik og ved at vi svarer på eventuelle spørgsmål fra dig.

- Du har ret til Adgang
Du har ret til at anmode om en kopi af dine behandlede personoplysninger.

- Du har ret til berigtigelse
Du har ret til at få rettet dine personoplysninger, hvis de er ukorrekte, samt at supplere dine behandlede personoplysninger hvis de er ufuldstændige.

- Du har ret til at blive glemt
Du har ret til at anmode om at få slettet dine personoplysninger. · Du har ret til begrænsning af behandlingen Du har ret til at anmode om, at behandlingen af personoplysninger begrænses.

Du har ret til at gøre indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du gør indsigelse, må vi kun fortsætte med at behandle disse data, hvis vi har legitime grunde til behandlingen såsom at vores interesser opvejer dine interesser. Dette kunne eksempelvis være at behandlingen er til etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav. Et eksempel hvor dine interesser opvejer vores, kunne være når du gør indsigelse mod markedsføring.

- Du har ret til dine data
Når vi behandler personoplysninger automatisk på grundlag af dit samtykke eller til opfyldelse af en aftale med dig, har du ret til at få dine personoplysninger i et almindeligt brugbart format med det formål at du kan overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

- Ret til at indgive en klage
Du har ret til at indgive en klage hvis du mener vi behandler dine persondata forkert, dette kan gøres på adm@s5.dk. Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet. (www.datatilsynet.dk.) Kontakt venligst vores databeskyttelsesrådgiver hvis du ønsker at udøve nogen af dine rettigheder, eller hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger.


7. Modtagere af persondata

S5 deler kun personoplysninger med andre, når det er nødvendigt for opfyldelse af de ovenfor beskrevne formål og for at vi kan opfylde vores fælles indgåede aftaler om produkter og tjenester med dig og din virksomhed.

Hvis vi deler dine personoplysninger med en virksomhed, der behandler oplysningerne på vores vegne, er modtageren en såkaldt databehandler. Det sikres at personoplysningerne behandles i overensstemmelse med denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Dine data behandles således på en passende måde og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Eksempler på leverandører, vi kan dele dine data med, er software- og datalagringsudbydere, salgssystemer, CRM-systemer, betalingsbehandlere, kortindløsere, økonomisystemer og transportører.

I forbindelse med visse specifikke ydelser, som S5 leverer, er en anden organisation dataansvarlig, og S5 er databehandler. Dette gælder, når S5 leverer ydelser til en dataansvarlig, for hvilken S5 ikke bestemmer, hvordan oplysningerne behandles eller formålet med behandlingen. Derudover kan persondatabehandling foregå når S5 og modtageren behandler personoplysninger som separate dataansvarlige, f.eks. når vi er forpligtet til at give nødvendige oplysninger til myndigheder som politiet, Finanstilsynet, Skattestyrelsen eller andre myndigheder.


8. Overførsel uden for EU/EØS

S5 behandler dine personoplysninger inden for EU/EØS. I nogle tilfælde kan personoplysninger behandles af modtagere i lande uden for EU/EØS. Hvis dette er tilfældet, sikrer vi et passende beskyttelses niveau for personoplysningerne og at overførslen er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

9. Anonym anvendelse af hjemmesider

Det er muligt at søge information på S5’s hjemmeside uden at afgive personoplysninger. S5 opsamler ikke automatisk personoplysninger og linker heller ikke anonymiserede oplysninger med specifikke brugere.

10. Anvendelse af cookies

En cookie er en lille datafil, som en hjemmeside gemmer på din computers harddisk. Cookies gør, at hjemmesiden kan genkende din computer og kan evt. bruges til at forbedre brugervenligheden og til indsamling af statistisk data.

11. Cookies og statistik

S5 anvender cookies til at indsamle anonymiserede data om brugen af S5 hjemmeside og andre af S5's services. Oplysninger som indsamles:
 

 • De websider du besøger

 • Tidspunkt for besøget

 • Hvilke websider du kom fra


S5 indhenter ligeledes oplysninger om den enhed (Computer, tablet eller telefon mm), du logger på fra.

Oplysningerne omfatter:

 

 • Internetbrowser og browserindstillinger

 • Operativsystem

 • Internetforbindelse

 • Skærmopløsning og -indstillinger


Oplysningerne anvendes til statistiske formål og til at forbedre S5’s hjemmeside og tjenester.

Vi registrerer ligeledes den IP-adresse, du tilgår et S5 produkt fra. Det kan være brugbart og anvendes ved efterforskning om misbrug eller forsøg på misbrug af en brugerkonto. IP-adresse kan dog ikke sidestilles med dine personoplysninger.


12. Cookies og brugerstyring

Cookies, der anvendes til evt. log-on samt til at forbedre din brugeroplevelse:

S5 anvender cookies til brugerstyring og til at forbedre brugeroplevelsen af S5 produkter.

Disse cookies registrere bla.:

 

 • Sprogindstillinger

 • Log-on-metode

 • Forud valgte Indstillinger

 • Forud valgt Sortering

 • Styring af log-on-sessionen


13. Sikkerhed

For at sikre dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, tab, misbrug, anvender S5 en række tekniske samt sikkerhedsforanstaltninger.

Derudover er vores medarbejdere og databehandlere underlagt tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, der behandles i S5´s systemer.


14. Markedsføring

S5 sælger eller videregiver aldrig dine personoplysninger med henblik på markedsføring fra andre. S5 anvender udelukkende dine oplysninger til at servicere dig i forhold til S5’s egne produkter og ydelser.

15. Rettigheder

Alt materiale på S5.dk, S5’s produkter og tjenester leveret af S5 herunder navne, logoer, varemærker, grafik, tekster, ikoner og billeder, tilhører S5 og samarbejdspartnere, og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning.

16. Ansvar

Brugen af S5 tjenester og produkter sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar. Information på S5.dk eller S5’s produkter og tjenester gives uden ansvar eller nogen garanti for kvaliteten, nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf.

17. Opdateringer af denne meddelelse

Denne persondatapolitik vælger vi indimellem at opdatere, derfor besøg S5.dk regelmæssigt for at holde dig opdateret. Oplysningerne er senest opdateret den 06.09.2022

bottom of page